PHOTO
Trụ sở chính
CN2 - 96 Nguyễn Huệ
CN3 - 15 Nguyễn Văn Trỗi
CN4 - 53M Nguyễn Đình Chiểu
CN5 - 351 QL 28 - Ma Lâm
CN6 - 11 Lê Duẫn, TT. Liên Hương, H.Tuy phong

© 2014 - Copyright to MINH NHA Trade Service Ltd. Co.
Address: 192 Tran Hung Dao .st, Phan Thiet city, Binh Thuan province     View map
Telephone: (062) 3 500 777
See other shops

Exchange Rates
CurrencyCode Buy Sell Transfer
AUD15419.8815776.7715512.96
CAD17270.3817723.5817427.23
EUR25425.8126268.2425502.32
RUB0400.97359.84
USD231402326023140